Älykkäitä tilannetietoisuuden ratkaisuja

SmartBox

SmartBox tajoaa älykkään tilannetietoisuusjärjestelmän nopealla ja luotettavalla moniverkkoyhteysratkaisulla.

 

SmartBox – Indoor

Edistää ekologista energiankulutusta ja parantaa työoloja. SmartBox seuraa tilankäyttöä ja ilmanlaatua reaaliajassa ja ennustaa muutoksia dynaamisten mallien avulla. Tämä älykäs ja kyberturvallinen systeemi optimoi olosuhteet ja säästää energiakustannuksia.

SmartBox – Outdoor

Parantaa liikenteenkulkua ja edistää hiilineutraalia kaupunkilogistiikkaa. SmartBox Outdoor seuraa ajoneuvojen ja ihmisten liikettä reaaliajassa, ja valvoo samalla pysäköintipaikkojen ja lastauslaiturien käyttöastetta. Tämä älykäs, kyberturvallinen tilannekuvajärjestelmä käyttää dynaamisia malleja ennustaakseen muutoksia olosuhteissa ja esimerkiksi lastauslaitureiden vapautumista.

SmartBox – Offshore

Parantaa merenkulun turvallisuutta luomalla reaaliaikaisen tilanteen ja edistämällä sulavampaa, hiilineutraalia liikkumista. SmartBox Offshore monitoroi alusten liikettä ja väylän olosuhteita reaaliajassa. Tämä älykäs, kyberturvallinen järjestelmä käyttää dynaamisia malleja optimoidakseen meriliikenteen kulkua ja ennakoidakseen esimerkiksi vapaita satamapaikkoja.

SmartBox

Ydin

  • Älykäs liitäntäyksikkö

Rakennusosat

  • Rajapinnat
  • Anturit
  • Virtavaihtoehdot
  • Reunalaskennan algoritmit
  • Pilvipalvelu
  • Data-analytiikka
  • Käyttöliittymäratkaisu

Helposti muokattavissa tukemaan erityyppisiä antureita, kuten kamera, lidar, sää ja ilmanlaatu.
Reunalaskennan käyttäminen tarvittavien algoritmien ja analytiikan suorittamiseen tiedonsiirron yksinkertaistamiseksi ja minimoimiseksi.
Helppo pääsy pilvipohjaiseen käyttöliittymään analysoitujen tulosten saamiseksi, esim. autoliikenne ja jalankulkijoiden tiheys.

Esimerkit