Skip to main content

Karl-Erik Gustafssonin työnimike vaihtuu vanhemmasta HW insinööristä HW arkkitehdiksi. Uudessa roolissaan Gusse huolehtii HW arkkitehtuurista ja järjestelmätason suunnitelutominnasta luoden pohjaa HW suunnittelun edistämiselle.