Skip to main content

Turun Sanomat kirjoitti artikkelissaan 16.4.2021 etäluotsauksen testaamisesta. Pilotointi on osa DIMECC:n koordinoimaa Sea for Value – Fairway hanketta, jossa Brighthouse Intelligence on kehittämässä älyväylän sensorointiin liittyvää teknologiaa ja testaa kehittämäänsä etäluotsauskeskusta jo tällä hetkellä simulaattoriympäristössä.

Brighthouse Intelligence on DIMECC S4V Fairway-projektin teollisuuskumppani.

Lisätietoa Turun Sanomien artikkelista 16.4.2021.